Tilmeld - AQUA Workout

Specielt for AQUA-Workout:

Tilmelding sker for et antal træningspas (klip) indenfor en defineret periode, hvor der er flere træningstidspunkter pr. uge. Hvilke dage og antal træningspas pr. uge er frit, indtil det tilmeldte antal træningspas (klip) er brugt indenfor den pågældende periode.

Ubrugte træningspas (klip) kan ikke overflyttes til en ny periode.

Et halvsæsonkort giver adgang til ubegrænset antal træningspas i halvsæsonperioden.


Træningpas lørdag kan forekomme som selv-træning - dvs. træning uden instruktør, men der vil være lavet et program, som deltagerne kan følge.

TILMELDING: FORÅR