Holdbeskrivelser - Børn & unge

SVØMMESKOLE - BØRN & UNGE

Sæsonen i PINGVINENs svømmeskoleafdeling følger skoleåret og er opdelt i 2 halvsæsoner (efter- og forår), der begge indeholder 19-20 ugers effektiv undervisning.


 

I svømmeskoleafdeling foretages holdtilmelding    pr. halvsæson.


Tilmelding til de forskellige hold foregår på  denne side.HOLDBESKRIVELSER

Babysvømning (8 uger - 12 mdr)

Her kan babyer fra 8 uger - 12 mdr. svømme sammen med deres forældre. Babysvømning foregår i varmtvandsbassinet. Nyd samværet med dit barn i vandet, samtidig med at barnets sanser styrkes. Forskellige teknikker indøves med henblik på fortrolighed i og under vand. Flydeøvelser er en vigtig del af undervisningen. Fokus i undervisningen er på det enkelte barns udvikling i vand og foregår ved dialog mellem forælder og instruktør. Der er tilknyttet en instruktør pr. hold og en forælder pr. barn er med i vandet. Babysvømning foregår i svømmehallens varmtvandsbassin med vandtemp. på 34 grader.

 

Forældre / barn (FB) (1-3 år)

Forældre/barn svømning er tilbuddet til børn i alderen 1-3 år. Forældre/barn svømning er mere end kun en tur i svømmehallen. Det er en helt speciel social oplevelse, som giver mulighed for et tæt samspil mellem barnet og far/mor. Der gennemføres udviklingsøvelser med børnene - der er tilknyttet en instruktører pr. hold og en forælder pr. barn er med i vandet. Forældre/barn svømning foregår i svømmehallens varmtvandsbassin med vandtemp. på 34 grader.

 

Plask og leg (PL) (3-4 år)

Plask og leg henvender sig til børn i aldersgruppen 3-4 år. Her fokuseres på at gøre børnene fortrolige med vandet på en sjov måde. Plask og leg er det første hold, hvor børnene selv er i vandet uden forældre. Der vil blive brugt fastspændte mavebælter samt løse flydemidler på holdet. Undervisningen foregår i svømmehallens varmtvandsbassin med vandtemperatur på 34 grader.


Svøm og leg (SL) (5-6 år)

Svøm og leg henvender sig til børn i aldersgruppen 5-6 år. Her fokuseres på at gøre børnene fortrolige med vandet på en sjov måde og introducere børnene til forskellige svømmeøvelser via leg.  Der vil blive brugt fastspændte mavebælter samt løse flydemidler på holdet. Undervisningen foregår i svømmehallens varmtvandsbassin med vandtemperatur på 34 grader.


Børn Intro - kun for nye medlemmer (BI) (6-12 år)

Børn Intro er kun for børn i aldersklassen 6-12 år, som ikke tidligere har gået til svømning i Pingvinen og som er for gammel/stor til at deltage på "Plask og leg". Holdet er et indskolingshold, hvor deltagerne opnår fortrolighed med elementet og Pingvinens instruktører får kendskab til svømmerens evner, inden deltagelse på de "normale" hold i svømmeskolen kan finde sted. Der må gerne bruges fastspændte hjælpemidler (bælter) på holdet. Undervisningen foregår i det store bassin med en vandtemperatur på 27 grader.

Dette hold er for nye børn i det store bassin. Børnene lærer først og fremmest at blive fortrolige med vandet gennem leg og svømmeøvelser.

På disse hold har vi som mål, at børnene skal være trygge ved at være i vandet og at kunne svømme selv kun ved hjælp af bælte.


Børn Begynder (BB) (5-8 år)

Børn Begynder er holdet efter Plask & Leg og henvender sig hovedsageligt til børn mellem 5-8 år. Det er en forudsætning, at barnet selv kan holde sig svømmende uden hjælp fra en anden person. Der må gerne bruges fastspændte hjælpemidler som bælter på holdet. Undervisningen foregår i svømmehallens store bassin med en vandtemperatur på 27 grader. På dette hold vil der blive arbejdet videre på den tryghed børnene skal have i vandet og derefter begynde at lære, at svømme rygcrawl. Målet på holdet er at vænne sig af med bæltet og kunne svømme fundamentalt rygcrawl.


Børn LetØvede (BLØ) (6-9 år)

Letøvede Børn er holdet efter Børn Begynder. Undervisningen foregår uden fastspændte hjælpemidler som bælter. Undervisningen foregår i svømmehallens store bassin med en vandtemperatur på 27 grader. På dette hold øver børnene fortsat rygcrawl, men her begynder de også at lære brystsvømning og crawl. Hovedspring og dykning er også noget, der bruges en del tid på at lære børnene, så de kan begå sig i vandet på alle mulige måder.


Børn Øvede (BØ) (7-12 år)

Børn Øvede er holdet efter Børn LetØvede. Undervisningen fokuserer på crawl, men der arbejdes også videre med brystsvømningen specielt med koordination mellem ben og arme. Målet for holdet er at få børnene til at mestre de 3 stilarter, rygcrawl, brystsvømning og crawl. Derudover vil der blive arbejdet med at give børnene en højere tryghed ved vandet.


Tween AQUA Action (TAA) (9-12 år)

Holdet for de børn som forsat ønsker at aktivitet og udfordringer i vandet efter ”Børn Øvede”, men ikke ønsker at påbegynde konkurrencesvømning på ”Talent” holdet eller ”Ung svøm”. Deltagerne på holdet kommer til at lave en spændende, varierende og udfordrende blanding af vandaktiviteter, som svømmetræning, vandpolo, vandvolley, undervandsrugby, udspring osv. Og der kan også forekomme aktiviteter på land. Holdet vil desuden lave sociale aktiviteter. Deltagerne skal være fortrolige med vand og kunne svømme uden brug af hjælpemidler.


Ung Tilvænning (UTV) (12-16 år)

Er du ung og knap så vild med vand, men ønsker at blive det?

Henvender sig til unge 12 - 16 år, som ikke er fortrolig med vand eller har en skræk for det. Holdet indeholder vandtilvænning med hoved over og under vand, balancetræning, flydeøvelser på ryg og mave evt. ved hjælp af flyderedskaber. Målet med undervisningen er at blive fortrolig med vand samt at blive introduceret en eller flere svømmearter rygcrawl, crawl og brystsvømning. Ønsker din mor/far/bedsteforældre også at opnå større tilvænning med vand må de også gerne deltage på samme hold - kræver særskilt tilmelding. Undervisningen foregår i svømmehallens lille bassin med en vandtemperatur på 34 grader.


Ung svøm (US) (12-16 år)

Ung og vild med svømning uden at konkurrere?

Henvender sig til unge 12 - 16 år, som er helt fortrolig med vand, svømmer uden hjælpemidler og som ønsker at blive en bedre svømmer uden deltagelse i konkurrencer. Der er fokus på svømmeteknik i alle stilarter. Der er mere fokus på ren svømning end på alternative vandaktiviteter (ønskes andet forhold se Tenager-holdet). Holdet er ideelt for konkurrencesvømmere som ønsker at trappe ned, men forsat ønsker svømmetræning med kvalitet. Kan kombineres med deltagelse på Teenager-holdet med rabat. Der er instruktør tilknyttet holdet. Træning foregår i svømmehallens store bassin med en vandtemperatur på 27 grader.


Teenager (TEEN) (12-16 år)

Teenager-holdet er for unge og teenagere, som ønsker sjove vand- og socialeaktiviteter, men ikke har lyst til konkurrencesvømning. Nogen erfaring med at svømme stilarterne, som kendes fra "Børn Øvede" & "Talent", er en forudsætning. Deltagelse i leg og udfordrende aktiviterer i vand og på land een gang om ugen. Holdet har ikke noget direkte mål, andet end at give deltagerne gode oplevelser og motion. Kan kombineres med "Ung svøm"-holdet med rabat. Der er instruktør tilknyttet holdet.


Familiesvømning (FAM)

Familiesvømning er for hele familien.

Her kan I hygge jer sammen i svømmehallens bassiner - I vælger selv. Ønsker I at få en svømmermæssig udfordring eller forslag til vandaktiviteter, hjælper trænerne i svømmehallen dig gerne. Der skal ske separat tilmelding af de enkelte familiemedlemmer.

BRUG VORES SPONSORER - DE STØTTER OS !