Officials

OFFICIALS

"Officials" er en fællesbetegnelse for de forskellige dommer- og administrative-roller som skal varetags ifm. med afholdelse af ethvert svømmestævne.  Uden officials er det ikke være muligt at gennemføre svømmestævner, hverken hos PINGVINEN eller andre svømmeklubber i verden.
Et stort arrangement og indsats fra mange frivillige (forældre til svømmerne) er derfor en forudsætning for, at PINGVINEN kan have en konkurrenceafdeling.

PINGVINEN skal være istand til at varetage alle officials-roller, således at der kan afholdes interne stævner som f.eks. klubmesterskab samt bidrag til afholdelse af stævner og mesterskaber rundt omkring i hele Danmark.  PINGVINEN har derfor opstillet en række forventninger/krav til forældre med børn i konkurrenceafdelingen samt målsætninger omkring antallet af personer der kan varetage de forskellige officials-roller.


De opstillede forventningerne/kravene til forældrenes samt målsætninger skal sammen sikre, at der kontinuerligt forefindes et minimum antal personer, som kan varetage de enkelte officials-roller. Herunder ses listen over klubbens aktive officials-teams.

Ønsker du at blive official?
Ønsker du at gennemføre en af nedestående officialsuddannelser, så giv besked til PINGVINEN ved at registrere dig HER.

PINGVINEN betaler alle omkostninger forbundet med kursus (Kursusgebyr, transport, kost og logi). Du betaler med din fritid.

Du kan læse mere om de forskellige officials-uddannelser på Dansk svømmeunions hjemmeside HER.

M1 - Tidtagere

Målsætning:
Antallet af M1-officials skal være lig antallet af svømmere i konkurrence-afdelingen. Hver svømmere på Talent-hold skal have minimum een forældre som gennemfører denne uddannelse i første sæson på Talent-hold.  PINGVINEN opfordrer begge forældre til at gennemføre denne uddannelse.

Alle svømmere på K1-holdet skal genenmføre denne uddannelse, når alderen tillader dette.

Status pr. 6-feb-2022: MANGLER 7 stk

M2 - Bane/vende/måldommer

Målsætning:
Antallet af M2-officials skal være lig antallet af svømmere i konkurrence-afdelingen på K1. K2 og K3. Hver deltager på K3-holdet skal have minimum een forældre som gennemfører denne uddannelse i den første sæson på K3.
PINGVINEN opfordrer begge forældre til at gennemføre denne uddannelse.Status pr. 6-feb-2022:  MANGLER 20 stk

M3 - Starter

Målsætning:
Antallet af M3-officials skal konstant være minimum 3.
Alle forældre til svømmere som indtræder på K2-holdet opfordres til at gennemføre denne uddannelse.

Status pr. 6-feb-2022: Mangler 3

M4 - Ledendemål- og tidtager

Målsætning:
Antallet af M4-officials skal konstant være minimum 4.
Alle forældre til svømmere som indtræder på K2-holdet opfordres til at gennemføre denne uddannelse.

Status pr. 6-feb-2022: Mangler 3

M5 - Speaker

Målsætning:
Antallet af M5-officials skal konstant være minimum 2.
Alle forældre til svømmere som indtræder på K2-holdet opfordres til at gennemføre denne uddannelse.

Status pr. 6-feb-2022: Mangler 2

M6 - Stævnesekretær

Målsætning:
Antallet af M4-officials skal konstant være minimum 3.
Alle forældre til svømmere som indtræder på K2-holdet opfordres til at gennemføre denne uddannelse.

Status pr. 6-feb-2022: Mangler 3

M7 - Overdommer

Målsætning:
At uddanne en overdommer hver 4-5 år.

En overdommer er ikke tilknyttet en bestemt svømmeklub, idet denne official-rolle varetages under Dansk svømmeunion regi. Men svømmeklubberne i Danmark har et fælles ansvar og opgave i at anspore og sikre at grundlaget for at uddanne overdommere er tilstede.